+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndërtesa e apartamenteve 12 kate (Objekti Nr.1)

Vendi :

Ruga “Rreshit Petrela”, Tirane.

Klienti:

Investitor privat
}

Periudha :

Maj 2002 – 2004

Vlera

2,200,000 Euro