+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndërtesa e apartamenteve 12 kate (Objekti Nr.2)

Vendi :

Rruga ” Rreshit Petrela”, Tirane.

Klienti:

Investitor privat
}

Periudha:

Maj 2002 – 2004

Vlera

1,954,960 Euro