+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndërtimi i rrugës “Kukës – Rruga Shishtavec Loti Nr. 2″

Vendi :

Kukës

Klienti :

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Roli në projekt:

J / V Copri & Building Building Sh.p.k
}

Periudha :

2010-2012

Vlera

1,186,572,960.00 Leke