+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT AKTUAL

Ndërtimi i Bypass-it të Fierit                                                                                             

Vendi :

Fier

Klienti :

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR                                                                              

Roli në Projekt :

Nënkontraktori i Combined Group                                                                 

}

Periudha :

Nëntor 2018 – Mars 2020                                                                                           

Vlera :

37,944,221,57 Euro