+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Mbikalimi i Vorës

Vendi :

Vorë

Klienti :

Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Roli në projekt :

Combined Group J / V – Alb Sh.p.k

}

Periudha :

2009-2014

Vlera

5,300,000 Euro