+35545620200 info@alb-building.com

Rreth Nesh

Misioni ynë

Meqenëse ne konsiderojmë klientët investimin tonë më të madh, misioni ynë mund të përshkruhet si sigurimi i kënaqësisë së Klientit dhe zbatimit të planeve për zhvillim në Shqipëri duke ruajtur cilësi të jashtëzakonshme në performancën e biznesit tonë.

Punonjësit tanë

Ne e pranojmë që aseti jonë më i rëndësishëm janë punonjësit tanë. Prandaj, ne trajnojmë dhe zhvillojmë fuqinë tonë punëtore në mënyrë që ata të fitojnë aftësitë e nevojshme për të arritur potencialin e tyre të plotë. Duke përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e stafit tonë, ne prodhojmë një staf të sigurt, shumë të kualifikuar që punon si një ekip efektiv dhe efikas i angazhuar për përmirësim të vazhdueshëm dhe përsosmëri.

Bordi Drejtues

PELLUMB BETA

ODHISE BRESHA

Historia e Suksesit

Capital (€)

I

Aftësitë e Alb-Building sh.p.k bazohen në përvojën, menaxhimin dhe forcën punetore të shumë viteve.

I

Alb-Building sh.p.k ka fituar një reputacion për profesionalizëm dhe performancë kontraktuale me cilësi të lartë.

I

Alb-Building sh.p.k ka vazhduar të rritet në përgjigje të kërkesave të klientëve dhe duke zgjeruar gamën e saj të inxhinierisë civile dhe shërbimeve të infrastrukturës çdo vit.

I

Alb-Building sh.p.k mban një forcë pune shumë të trajnuar, të kualifikuar dhe me përvojë që ndan një angazhim deri në përsosmëri.

I

Qarkullimi i kompanisë për pesë vitet e fundit arrin një qarkullim mesatar prej 19 milion Euro.

I

Alb-Building sh.p.k, në fushën e ndërtimi është i certifikuar me ISO 9001: 2000; ISO 19001: 2008; 14001-2004; OHSAS 18001: 2007; PAS 99: 2012; 39001: 2012, 5001: 2011, IEC27001: 2013.

 

Çertifikata

Alb Building SHPK Curriculum Vitae (CV).