+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndërtimi i Urës Peshtan

Vendi :

Tepelene

Klienti :

Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
}

Periudha:

Tetor 2006-Prill 2007

Vlera

349,593 Euro