+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndertimi i bulevardit të ri         

Vendi :

Tiranë

Klienti :

Bashkia Tiranë

Roli në projekt :

Nënkontraktori i Copri 

}

Periudha :

Maj 2015 – Maj 2018  

Vlera

35,740,353 EUR

Galeria

Ndertimi i bulevardit të ri                                                                                                                                         

Galeria

PARKIMI NE BULEVARD