+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Mbrojtja e Digës, Hec Koman

Vendi :

Koman, Shkodër

Klienti :

KESH

Roli në projekt :

Kontraktor

}

Periudha :

Qershor 2016 – Qershor 2018

Vlera

5,763,240 EUR