+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Rindërtimi i Rrugës Fushë Krujë, Thumanë

Vendi :

Fushë Krujë

Klienti :

ADF

Roli në projekt:

Kontraktor
}

Periudha :

Maj 2017- Maj 2018

Vlera

4,666,000 EUR