+35545620200 info@alb-building.com

galeria

Ndërtimi i rrugës Qukes – Qafe Plloc

Ndërtimi i Bypass-it të Fierit                                                                                             

Ndertimi i bulevardit të ri

Mbrojtja e Digës, Hec Koman Vendi: Koman, Shkodër

Rindërtimi i Rrugës Fushë Krujë, Thumanë

Lista e pajisjeve:

Çekiç Hidraulik

Eskavatorë

Kamiona 

Fabrika e betonit

Mikser betoni & pompë betoni

Vinça

Rula

Makineri Tuneli