+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Rindërtimi i Rrugës Hani i Hotit Tamarë

Vendi :

Tamara

Klienti :

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Roli në projekt :

Nënkontraktori i Ndërmarrjeve të Ndërtimit të Copri W.L.L

}

Periudha :

2011-2014

Vlera

17,000,000 Euro